Wednesday, November 19, 2008

Sa Isang Sulyap Mo Tita (1953)

No comments: